Minearbejdere udenfor Mønsted kalkgruber. Foto udlånt af Æ Fjandbo Arkiv

Formand: Bent Poulsen, Skelhøje, mobil 25 85 21 05
Kasserer: Mona Østergaard, Mønsted
Sekretær: Anne Kirstine Hansen, Daugbjerg, mobil 40 86 80 83
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jan Herold, Grønhøj og Erik Jensen, Hald Ege.

Suppleant: Arne Friis Hansen, Sparkær.

Frivillige udenfor bestyrelsen:
Mogens Knudsen, Aarhus
Arne Friis Hansen, Sparkær


Revisor
Revisor Per Vegger, Mønsted
Kurt Mosgaard, Mønsted (suppleant)

Webredaktør
Michael Nielsen, Stoholm

Vi kan kontaktes på følgende mailadresse: info@kalkkaminoen.dk

Foreningen ”Kalk Kaminoens Venner” blev stiftet i juni 2019 med det formål at etablere en vandrerute fra Stoholm til Skelhøje, hvorfra der er forbindelse til Hærvejen mod både syd og nord. Ideen til Kalk Kaminoen udsprang af et samarbejde mellem lokalsamfundene i Stoholm, Mønsted, Daugbjerg, Grønhøj og Skelhøje samt attraktioner langs ruten. Det har været tanken, at stiforløbet skal synliggøre områdets DNA med dets kalkminer, flagermus, tørvegravning, opdyrkning af heden og kartoffelkulturen.

Etableringen af ruten er sket i samarbejde med spor.dk, der sammen med Nordea Fonden og Viborg Kommune har betalt for selve etableringsudgifterne. Kalk Kaminoens Venner har sørget for det praktiske arbejde.