Minearbejdere udenfor Mønsted kalkgruber. Foto udlånt af Æ Fjandbo Arkiv

Ud af rutens 30 km tilbagelægges de 24 km ad mark- og grusveje samt trampestier, så husk det gode fodtøj.
Du er gæst på lodsejernes private ejendom og sporet er åbent for færdsel til fods. På visse strækninger kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen.

Kalk Kaminoen er på sporet afmærket med flagermuslogoet og hvide retnings pile på pæle eller med beslag.

Undervejs fortæller en række infotavler mere om det, du møder på din vej. Landskabet i vandrerutens nordlige del er stærkt præget af århundreders kalkbrydning i Daugbjerg og Mønsted.

De flade hede arealer åbner sig længere sydpå, hvor det første større forsøg på hedeopdyrkning blev udført af tyske kolonister ved Grønhøj og Havredal i 1760-erne, og den første egentlige skovplantning fandt sted ved Stendal 1788.

Ved Skelhøje stod istidens grænse mellem flad hedeslette og morænebakker, og herfra kan du fortsætte ad Hærvejen mod syd eller nord.

Kalk Kaminoen kan starte i Stoholm, hvortil der er bus fra Viborg og Skive eller tog fra Langå og Struer. Vandreruten kan også påbegyndes i Skelhøje, hvor bussen mellem Viborg og Herning stopper. Du kan selvfølgelig gå ruten begge veje eller dele den op i mindre bidder.

Har du mulighed for at sætte en bil i hver ”ende” af den strækning, du vil gå, er det også værd at overveje.

Rigtig god tur