Kalk Kaminoen er en vandrerute på cirka 30 km mellem Stoholm og Skelhøje i Midtjylland. Ruten, hvoraf de 24 km tilbagelægges ad mark-, grusveje og trampestier, fører dig gennem et smukt landskab af stor naturmæssig og kulturhistorisk værdi. Du kan læse mere her på siden, på spor.dk/kalk-kaminoen eller følg med på facebook.

Er du på ViewRanger kan du også finde Kalk Kaminoen via dette link

Generalforsamling
Kalk Kaminoens Venner afholder den udsatte generalforsamling
mandag den 27. september 2021 kl. 19.00 i Stoholm Fritids- og
Kulturcenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.